Diwrnod Owain Glyndŵr

Ar ddydd Gwener, unfed ar bymtheg o Fedi bu i ni ddathlu diwrnod Owain Glyndŵr. Cawsom wisgo dillad Cymreig i`r ysgol, a threfnodd blynyddoedd 5 a 6 gemau amrywiol yn neuadd yr ysgol ar gyfer pawb. Mi roedd y gemau’n cynnwys taro`r targed, enw ar y tedi, tarian tastig a blasu`r bwyd, a chafwyd sgets gan rai o’r disgyblion.

Roedd yn ddiwrnod llwyddiannus iawn a derbyniodd rhai o’r disgyblion dystysgrif mewn ambell gêm. Roedd pawb wedi mwynhau eu hunain, gan ddysgu hanes Glyndŵr.

img_1480

img_1481img_1477img_1475img_1482img_1464

Diwrnod Owain Glyndŵr