‘Operation Christmas Child’

Llwyddwyd i gasglu 37 bocs esgidiau tuag at ‘Operation Christmas Child’! Roedd y disgyblion wrth eu boddau yn cael helpu i gario’r boscus i’r fan! Diolch yn fawr iawn am gefnogi’r elusen!

CIMG2485CIMG2495CIMG2491

‘Operation Christmas Child’