Twrnament Rownderi a Phel-droed

Llongyfarchiadau i dim Rownderi a thim Pel-droed yr ysgol am gynrychioli’r ysgol mor dda yn y twrnament a gynhaliwyd yn Ysgol Edern ar yr 11eg o Orffennaf.  Bu’r tim rownderi yn fuddugol – llongyfarchiadau mawr iawn!  Diwrnod gwerth chweil!  A chyfle i wisgo ein topiau newydd am y tro cyntaf!  Diolch yn fawr iawn i Fecws Islyn, Baget ar y Traeth a Sblash am noddi!

 

 

Picture2Picture1Related: ang probinsyano comedian cast, superior labs lawsuit, average cost of college tuition in 1950, fayette county youth baseball, miami dental conference 2022, famous mute people, banks in puerto vallarta, jp morgan chase dtc number 902, art oberto obituary, do mi5 agents carry guns, thinking for a change workbook pdf, epping station bike parking, embed canva newsletter in mailchimp, ian anthony dale daughter, surge 2 kill or spare eli,

Twrnament Rownderi a Phel-droed