Twrnament Rownderi a Phel-droed

Llongyfarchiadau i dim Rownderi a thim Pel-droed yr ysgol am gynrychioli’r ysgol mor dda yn y twrnament a gynhaliwyd yn Ysgol Edern ar yr 11eg o Orffennaf.  Bu’r tim rownderi yn fuddugol – llongyfarchiadau mawr iawn!  Diwrnod gwerth chweil!  A chyfle i wisgo ein topiau newydd am y tro cyntaf!  Diolch yn fawr iawn i Fecws Islyn, Baget ar y Traeth a Sblash am noddi!

 

 

Picture2Picture1

Twrnament Rownderi a Phel-droed