PC Owen

Ar yr 8fed o Fawrth daeth PC Owen, aelod o Swyddog yr Heddlu atom i’r ysgol.  Bydd PC Owen yn ymweld gyda’r ysgol yn dymhorol er mwyn siarad am bethau pwysig, fel perygl o gymryd cyffuriau, i wrando bob amser gan egluro i’r plant i beidio siarad gyda phobl nad ydynt yn ei adnabod. Cafodd Dosbarth y Cyfnod Sylfaen wers ar ‘Peidio cyffwrdd a dweud!’ Diogelwch y We oedd y neges i ddisgyblion dosbarth blwyddyn 3 a 4, gyda blwyddyn 5 a 6 yn cael gwers am berygl o yfed alcohol. Rydym yn edrych ymlaen i groesawu PC Owen yn ol atom y tymor nesaf!

CIMG3381CIMG3402CIMG3344CIMG3360

 

 

 

PC Owen