Llongyfarchiadau Ioan

Hoffem gymryd y cyfle i longyfarch Ioan Vaughan o flwyddyn 6 ar ei lwyddiant yn ennill cyfle i fod ar dîm rygbi Eryri. Da iawn chdi Ioan, pob lwc i chdi a’r tîm!

 

Llongyfarchiadau Ioan