Ymweliad y Tywysog

Dydd Mawrth, pumed o Orffennaf, daeth Tywysog Charles a’i wraig, Camilla draw i Aberdaron. Bu iddynt gyrraedd mewn hofrennydd a glanio’n Morfa Mawr. Bu iddynt ymweld gyda’r Eglwys, Becws Islyn a siop sglodion Splash. Cawsom wahoddiad i gynrychioli’r ysgol trwy ganu cân yn yr Eglwys. Penderfynom ganu ‘Ar Lan y Môr’.

Bore difyr iawn!

 

Ymweliad y Tywysog