Arwel a Dafydd Felin Uchaf

Ar fore Dydd Mercher, 8fed o Chwefror, daeth Arwel (Tad Ioan Vaughan) a Dafydd o Felin Uchaf atom i ddweud ychydig o hanes cwch hwylio sydd yn cael ei ail wneud yn Felin Uchaf.  Cawsom wylio fideo byr o’r broses o adnewyddu’r gwch hwylio yma yn Aberdaron!

Os oes gennych ddiddordeb ac eisiau gwylio’r ffilm yn  llawn – cynhelir noson yma yn yr ysgol yn ystod tymor yr Haf (dyddiad i’w gadarnhau). Bydd disgyblion blwyddyn 5 a 6 yn arwain y noson!

Dewch yn llu!
CIMG2941CIMG2939

 

Arwel a Dafydd Felin Uchaf