Gwasanaeth gyda’r Parchedig Naomi

Ar y 12fed o Ionawr daeth y Parchedig Naomi atom i’r ysgol i gynnal Gwasanaeth yn dilyn dathliadau’r Nadolig. Cawsom stori Iesu Grist ar daith i Jerwsalem. Daeth y Parchedig Naomi atom i’r ysgol ar y 9fed o Chwefror. Rydym yn  falch o gael y cyfle i groesawu y Parchedig Naomi atom yn yr ysgol yn fisol!

 

CIMG2927CIMG2933

 

Gwasanaeth gyda’r Parchedig Naomi