Ffair Nadolig y Gymdeithas Rieni

Cafwyd noson llawn hwyl a sbri yn cymryd rhan mewn gemau amrywiol, peintio gwynebau, prynu cynnyrch Nadolig a chymdeithasu! Roedd y plant wedi bod yn brysur yn gwneud crefftau i’w gwerthu!  Yn wir roedd neuadd yr ysgol yn orlawn! Cawsom ymweliad pwysig iawn gan Sion Corn!  Llwyddwyd i gasglu llawer o arian tuag at yr ysgol! Diolch yn fawr iawn i chi am ein cefnogi!

CIMG0284CIMG0278CIMG0283CIMG0276

Ffair Nadolig y Gymdeithas Rieni