Plant mewn Angen

Ar ddiwrnod Plant mewn Angen eleni, cawsom gyfle i wisgo dillad ein hunain, pyjamas neu ddillad lliwgar i’r ysgol a thalu £1 am gael gwneud.

Roeddem wrth ein boddau yn cael gwisgo dillad gwahanol i’r wisg ysgol! Casglwyd £80 i’r elusen. Da iawn bawb!pudsey

Plant mewn Angen