Twrnament Edern

Ar ddydd Llun, pedwerydd o Orffennaf, fe aeth dau dîm pêldroed ac un tîm rownderi o’r ysgol i’r twrnament dalgylch yn Ysgol Edern. Fe lwyddodd y tîm rownderi a thîm pêldroed gyrraedd y rownd derfynol a dod yn ail mewn dwy gêm agos dros ben!

Pawb wedi cael diwrnod llawn hwyl, ac wedi mwynhau!

 

 

Twrnament Edern