Athletau blwyddyn 5 a 6

Dydd Mawrth, 28ain o Fehefin, fe fu blwyddyn 5 a 6 yn cystadlu mewn cystadleuaeth athletau yng Nghanolfan Hamdden Dwyfor, Pwllheli.

Roeddent yn cael eu gosod mewn timau cymysg gydag ysgolion eraill yr ardal gan gymryd rhan mewn sawl gweithgaredd amrywiol, megis rasus rhedeg, naid hir a rasus neidio clwydi.

Pawb wedi cael diwrnod llawn hwyl!

Athletau blwyddyn 5 a 6